>

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING
Van kracht vanaf 25 mei 2018

L’Oréal streeft ernaar een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn en op die manier bij te dragen aan een betere wereld. We hechten veel waarde aan eerlijkheid en transparantie en doen ons best om een sterke en blijvende band met onze consumenten op te bouwen op basis van vertrouwen en wederzijds profijt. Dit betekent onder meer dat wij uw privacy en uw keuzes respecteren en beschermen. Het respecteren van uw privacy is voor ons van essentieel belang. We hebben daarom “Onze privacybelofte” en onze volledige Privacyverklaring hieronder weergegeven.


ONZE PRIVACYBELOFTE

  1. We respecteren uw privacy en uw keuzes.
  2. We zorgen ervoor dat privacy en beveiliging aandacht krijgen bij alles wat we doen.
  3. We sturen u geen marketingberichten, behalve wanneer u ons hierom gevraagd hebt. U kunt op elk moment van gedachten veranderen.
  4. We bieden uw gegevens nooit aan en verkopen deze ook nooit.
  5. We streven ernaar om uw gegevens veilig en beveiligd te houden. Dit betekent onder meer dat we uitsluitend samenwerken met betrouwbare partners.
  6. We streven ernaar om open en transparant te zijn over de manier waarop we uw gegevens gebruiken.
  7. We gebruiken uw gegevens niet op een manier waarvan wij u niet op de hoogte hebben gesteld.
  8. We respecteren uw rechten en proberen altijd zoveel mogelijk aan uw verzoeken tegemoet te komen, in lijn met onze eigen wettelijke en operationele verantwoordelijkheden.

Om een beter beeld te schetsen van hoe we met privacy omgaan, geven we hieronder aan welke soorten persoonsgegevens we van u kunnen ontvangen, hetzij direct, hetzij via uw interactie met ons, hoe we die gegevens kunnen gebruiken, met wie we ze kunnen delen, hoe we ze beschermen en beveiligen, en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens. Uiteraard hoeven niet alle situaties op u van toepassing te zijn.Deze Privacyverklaring biedt een overzicht van alle mogelijke situaties waarin interactie tussen ons kan plaatsvinden.

Hoe meer u met ons interageert, hoe beter we u leren kennen en hoe beter we in staat zijn u diensten op maat aan te bieden.

Wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt of wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken we deze in overeenstemming met deze Verklaring. Het is belangrijk dat u deze informatie en onze Q&A-pagina (voor zover die er is) zorgvuldig doorleest. Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected]

WELKE INFORMATIE VINDT U TERUG IN DEZE PRIVACYVERKLARING ?

Wat zijn persoonsgegevens ?
Welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we deze gegevens ?
Hoe verzamelen of ontvangen we uw gegevens ?

Geautomatiseerde besluitvorming
Profilering
Wie mag uw persoonsgegevens inzien ?
Waar slaan we uw persoonsgegevens op?
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens ?
Zijn mijn persoonsgegevens veilig?
Links naar websites van derden en social login
Social media en door gebruikers gegenereerde content

Uw rechten en keuzes
Contact

WIE ZIJN WIJ

L’Oréal Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u met ons deelt. Wanneer we het hebben over “L’Oréal”, “ons”, “onze” of “we”, dan bedoelen we deze entiteit. L’Oréal is de “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. 

L’Oréal Nederland B.V., Scorpius 141, 2132 LR Hoofddorp, Nederland
Vertegenwoordiger: Jean-Charles BONDY, Gedelegeerd bestuurder .

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
“Persoonsgegevens” omvatten alle informatie of stukjes informatie waarmee het mogelijk is u te identificeren, hetzij direct (bijv. uw naam), hetzij indirect (bijv. via gepseudonimiseerde gegevens zoals een uniek ID-nummer). Dit betekent dat persoonsgegevens zaken omvatten zoals e-mail/woonadres/mobiele telefoon, gebruikersnamen, profielfoto’s, persoonlijke voorkeuren en koopgedrag, door gebruikers gegenereerde content, financiële gegevens en gegevens over welzijn. Persoonsgegevens kunnen ook unieke numerieke identificatoren omvatten zoals het IP-adres van uw computer of het MAC-adres van uw mobiele apparaat, evenals cookies.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN U EN HOE GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS?
L'Oréal stelt de consument altijd centraal. We vinden het fijn om met u in contact te komen, u te leren kennen en producten te ontwikkelen en te leveren waar u van geniet. Veel consumenten vinden het ook prettig om met ons te praten. Er zijn dus veel manieren waarop u uw persoonsgegevens met ons kunt delen en waarop we deze gegevens kunnen verzamelen.

Hoe verzamelen of ontvangen we uw gegevens?
We kunnen gegevens van u verzamelen of ontvangen via onze websites, formulieren, apps, apparaten, producten- of merkenpagina’s van L’Oréal op social media of anderszins. Soms verstrekt u deze gegevens rechtstreeks aan ons (bijv. wanneer u een account aanmaakt, contact met ons opneemt of aankopen doet via onze websites/apps of in onze winkels/schoonheidssalons); soms worden deze gegevens door ons verzameld (bijv. doordat we cookies gebruiken om inzicht te krijgen in hoe u onze websites/apps gebruikt) en soms ontvangen we uw gegevens van andere derden, bijvoorbeeld van andere entiteiten binnen L’Oréal Group.

Wanneer we gegevens verzamelen, markeren we verplichte velden met een asterisk als we deze gegevens nodig hebben om:

Onze overeenkomst met u uit te voeren (bijv. om de producten te leveren die u gekocht hebt via onze websites/apps);
U de service te bieden waar u om gevraagd hebt (bijv. om u een nieuwsbrief te sturen); of om
Aan de wettelijke eisen te voldoen (e.g. facturering).
Indien u de gegevens die met een asterisk zijn aangegeven niet verstrekt, kan dit gevolgen hebben voor onze capaciteit om de producten en diensten te leveren.

In de tabel hieronder geven we antwoord op de volgende vragen:

Tijdens welke interacties kunnen uw gegevens worden verstrekt of verzameld? In deze kolom leggen we uit bij welke activiteit of situatie u betrokken wanneer wij uw gegevens gebruiken of verzamelen. Bijvoorbeeld of u een aankoop doet, u inschrijft voor een nieuwsbrief of door een website/app browset..
Welke persoonsgegevens kunnen we van u ontvangen, rechtstreeks of door uw interactie met ons? In deze kolom leggen we uit welke soorten gegevens we over u kunnen verzamelen al naar gelang de situatie.
Hoe en waarom kunnen we uw gegevens gebruiken? In deze kolom leggen we uit wat we met uw gegevens kunnen doen en voor welke doeleinden we deze gegevens verzamelen.
Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens? In deze kolom geven we aan om welke reden we gebruik kunnen maken van uw gegevens. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens kan (afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt) zijn:
De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens kan (afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt) zijn:

Uw toestemming;
Ons legitieme belang, bijvoorbeeld:
Verbetering van onze producten en diensten: meer specifiek ons zakelijke belang om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, websites / apps / apparaten, producten en merken te verbeteren ten behoeve van onze consumenten.
Fraudepreventie: om ervoor te zorgen dat betaling volledig plaatsvindt en niet gepaard gaat met fraude en verduistering.
Beveiliging van onze tools:om de tools die u gebruikt (onze websites/apps/apparaten) veilig en beveiligd te houden en ervoor te zorgen dat ze goed werken en steeds beter worden.
De uitvoering van een overeenkomst: meer specifiek om de diensten te leveren waar u ons om verzoekt;
De wettelijke grondslag indien verwerking wettelijk vereist is.
Overzicht van uw interacties met ons en de gevolgen daarvan voor uw gegevens

Tijdens welke interacties kunnen uw gegevens door u worden verstrekt en door ons worden verzameld? Welke persoonsgegevens kunnen we van u ontvangen, rechtstreeks of door uw interactie met ons? Hoe en waarom kunnen we uw gegevens gebruiken? Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens?
Account aanmaken en beheren
Informatie verzameld tijdens het aanmaken van een account op websites/apps van L’Oréal, via een social media login, of in de winkel.

Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

Voor- en achternaam;
Geslacht;
E-mailadres;
Woonadres;
Telefoonnummer;
Foto;
Geboortedatum of leeftijdscategorie;
ID, gebruikersnaam en wachtwoord;
Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
Gegevens van uw bestelling;
Profiel op social media (indien u gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt).
Om:

Uw bestellingen te beheren;
Wedstrijden, acties, enquêtes of prijsvragen te beheren waar u aan deelneemt;
Antwoord te geven op uw vragen en anderszins met u te interageren;
U een loyaliteitsprogramma aan te bieden;
U de mogelijkheid te geven uw voorkeuren te beheren;
Uitvoering van een overeenkomst
Om aan u de dienst te leveren die u hebt aangevraagd (bijv. een account aanmaken, meedoen met een enquête of een product aanschaffen).

U marketingberichten te sturen (indien u ons hierom hebt verzocht) die afgestemd kunnen zijn op uw “profiel” (d.w.z. gebaseerd op de persoonsgegevens die we van u hebben en op uw voorkeuren);
Toestemming
Om u directmarketingberichten te sturen.

Gepersonaliseerde diensten aan te bieden op basis van uw schoonheidskenmerken;
Onze websites/apps te monitoren en te verbeteren;
Analytics uit te voeren of statistieken te verzamelen
Onze websites/apps te beveiligen en zowel u als onszelf te beschermen tegen fraude;
Legitiem belang
Om ervoor te zorgen dat onze websites/apps beveiligd blijven, om ze te beschermen tegen fraude en om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.

Aanmelden voor nieuwsbrieven en commerciële berichten
Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

E-mailadres;
Voor- en achternaam;
Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
Profiel op social media (indien u gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt).
Om:

U marketingberichten te sturen (indien u ons hierom hebt verzocht) die afgestemd kunnen zijn op uw “profiel” op basis van de persoonsgegevens die we van u hebben en op uw voorkeuren (waaronder de locatie van uw favoriete winkel);
Toestemming
Om u directmarketingberichten te sturen.

Analytics uit te voeren of statistieken te verzamelen.
Legitiem belang
Om onze marketingberichten op u af te stemmen, de effectiviteit ervan te achterhalen en u de ervaring te bieden die het beste bij u past; om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.

Een up-to-date suppressielijst bij te houden als u hebt gevraagd om geen contact met u op te nemen;
Wettelijke grondslag
Om uw gegevens in een suppressielijst te zetten als u ons hebt verzocht u geen directmarketingberichten meer te sturen.

Beheer van aankopen en bestellingen
Informatie verzameld tijdens het aankoopproces op website/apps/socialmedia-pagina’s van L’Oréal of in de winkel

Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

Voor- en achternaam;
E-mailadres;
(Bezorg- en factuur) adres;
Telefoonnummer;
Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
Profiel op social media (indien u gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt);
Gegevens van de transactie, waaronder gekochte producten en winkellocatie;
Betaalgegevens; of
Aankoopgeschiedenis
Om

Contact met u op te nemen om uw bestelling af te ronden indien u uw winkelmandje hebt opgeslagen of producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd zonder het afrekenproces af te ronden;
U te laten weten wanneer een product dat u wilde aanschaffen beschikbaar is;
Uw bestelling te verwerken en te volgen, waaronder om het product af te leveren op het door u aangewezen adres;
De betaling van uw bestelling te beheren. Let wel, betaalgegevens (creditcardnummer / Paypal-gegevens / bankrekeninggegevens) worden niet door ons verzameld maar rechtstreeks door aanbieders van betaaldiensten;
Het contact dat u met ons hebt aangaande uw bestelling te beheren;
Uitvoering van een overeenkomst:
Om aan u de dienst te leveren die u hebt aangevraagd (aankoop).

De transacties te beveiligen tegen fraude. Let wel, we gebruiken een oplossing van een externe leverancier om fraude te detecteren en te garanderen dat de betaling volledig plaatsvindt en dat deze door u wordt verricht of door een door u geautoriseerde persoon;
Uw profiel aan te vullen als u bij het doen van een aankoop gebruikmaakt van uw accountgegevens;
Tevredenheid te meten;
Eventuele geschillen met betrekking tot een aankoop af te handelen;
Voor de statistieken.
Legitiem belang
Om u en onszelf te beschermen tegen frauduleuze transacties en ervoor te zorgen dat de betaling volledig plaatsvindt en niet gepaard gaat met fraude of verduistering..

Online browsen
Informatie verzameld door cookies of vergelijkbare technologieën (“cookies”*) terwijl u door websites/apps van L’Oréal en/of door website/apps van derden browset.

Voor informatie over specifieke cookies die via een bepaalde website/app worden geplaatst, verwijzen we u naar de betreffende cookietabel.

*Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (computer, tablet of mobiel) worden opgeslagen wanneer u online bent, bijvoorbeeld wanneer u websites van L’Oréal Group bezoekt.

Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

Gegevens m.b.t. uw gebruik van onze websites/apps:
Waar u vandaan komt;
Inloggegevens;
Pagina’s die u hebt bekeken;
Video’s die u hebt bekeken;
Advertenties waar u op klikt of die u aantikt;
Producten waar u naar zoekt;
Uw locatie;
Duur van uw bezoek;
Producten die u in uw winkelmandje hebt geplaatst.
Technische gegevens:

IP-adres;
browsergegevens;
apparaatgegevens.
Een unieke identificator die aan elke bezoeker wordt toegewezen en de vervaldatum van deze identificator.

Waar nodig gebruiken we cookies in combinatie met andere persoonsgegevens die u eerder met ons hebt gedeeld (zoals eerdere aankopen, en of u bent aangemeld voor onze e-mailnieuwsbrief) voor de volgende doeleinden:

Om ervoor te zorgen dat onze website/apps goed kunnen functioneren:
juiste weergave van de content;
aanmaken en onthouden van een winkelmandje;
aanmaken en onthouden van uw inloggegevens;
interfacepersonalisatie zoals taal;
parameters die gekoppeld zijn aan uw apparaat, waaronder de resolutie van uw beeldscherm, enz.;
verbeteren van onze websites/apps, bijvoorbeeld door nieuwe ideeën uit te proberen.
Om ervoor te zorgen dat de website/app veilig en beveiligd is en u tegen fraude of misbruik van onze websites of diensten te beschermen, bijvoorbeeld door probleemoplossing toe te passen.
Om statistieken bij te houden:
Om te voorkomen dat bezoekers tweemaal worden geregistreerd;
Om te weten hoe gebruikers op onze reclamecampagnes reageren;
Om onze acties te verbeteren;
Om te weten hoe u onze websites / apps hebt ontdekt.
Legitiem belang:
Om ervoor te zorgen dat de websites/apps, advertenties en berichten die wij aan u leveren goed werken en steeds beter worden dankzij cookies die (i) essentieel zijn voor het functioneren van onze websites/apps, en (ii) gebruikt worden om onze websites/apps veilig en beveiligd te houden.

Om online behavioural advertising (reclame op basis van het surfgedrag) te leveren:
om onlineadvertenties aan u te tonen van producten die voor u interessant kunnen zijn, op basis van uw eerdere gedrag;
om advertenties en content aan u te tonen op social media platforms.
Om onze diensten op u af te stemmen:
om u aanbevelingen, reclame of content te sturen op basis van uw profiel en interesses;
om de weergave van onze websites/apps op u af te stemmen, bijvoorbeeld door het onthouden van uw winkelmandje of inloggegevens, uw taal, de cookies voor het aanpassen van uw gebruikersinterface (d.w.z. de parameters die gekoppeld zijn aan uw apparaat, waaronder de resolutie van uw beeldscherm, het gewenste lettertype, enz.).
Om ervoor te zorgen dat onze content gedeeld kan worden op social media (deelknoppen die bedoeld zijn om de website weer te geven).
Toestemming
Voor alle overige cookies.

Promotieacties
Informatie verzameld tijdens een spel, prijsvraag, kortingsactie, sample-aanvraag of enquête.

Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Geboortedatum;
Geslacht;
Adres;
Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
Profiel op social media (indien u gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt);
Overige informatie over uzelf die u met ons hebt gedeeld (bijv. via de pagina “Mijn Account”, door contact met ons op te nemen, of door uw eigen content aan te leveren zoals foto’s of een review, door een vraag te stellen via de chatfunctie die op bepaalde websites/apps beschikbaar is, of door deel te nemen aan een prijsvraag, een spel of een enquête).
Om taken uit te voeren waar u ons om hebt verzocht, bijvoorbeeld om uw deelname aan prijsvragen, spellen en enquêtes te beheren, waaronder om rekening te houden met uw feedback en suggesties;
Uitvoering van een overeenkomst
Om aan u de dienst te leveren die u hebt aangevraagd.

Voor de statistieken.
Legitiem belang
Om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.

Om u marketingberichten te sturen (indien u ons hierom hebt verzocht)
Toestemming
Om u directmarketingberichten te sturen.

Door gebruikers gegenereerde content
Informatie verzameld toen u bepaalde content plaatste op een van onze sociale platforms of ermee akkoord ging dat we content die door u op social media platforms is geplaatst, kunnen hergebruiken.

Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

Voor- en achternaam of alias;
E-mailadres;
Foto;
Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
Profiel op social media (indien u gebruikmaakt van social login of deze persoonsgegevens met ons deelt);
Overige informatie over uzelf die u met ons hebt gedeeld (bijv. via de pagina “Mijn Account”, door contact met ons op te nemen, of door uw eigen content aan te leveren zoals foto’s of een review, of door een vraag te stellen via de chatfunctie die op sommige websites/apps beschikbaar is).
In overeenstemming met de door u geaccepteerde specifieke voorwaarden:
Om uw review of content te plaatsen;
Om onze producten te promoten.
Toestemming
Om content die door u online is geplaatst opnieuw te gebruiken.

Voor de statistieken.
Legitiem belang
Om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren en te promoten.

Gebruik van apps en apparaten
Informatie verzameld terwijl u gebruikmaakt van onze apps en/of apparaten.

Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Locatie;
Geboortedatum;
Persoonlijke omschrijving of voorkeuren;
Foto;
Gegevens over welzijn waaronder huidskleur en type huid/haar
Geolocatie.
Om
U de dienst te leveren die u hebt aangevraagd (bijvoorbeeld onze producten virtueel testen, onze producten aanschaffen via de app of via verwante e-commercewebsites; adviezen en meldingen over uw blootstelling aan de zon en uw haarverzorging);
Uw welzijnskenmerken analyseren en de juiste producten (waaronder maatwerkproducten) en verzorging aanbevelen;
U aanbevelingen te doen over producten & verzorging;
Uitvoering van een overeenkomst
Om aan u de dienst te leveren die u hebt aangevraagd (waaronder, indien nodig, analyse van het algoritme dat nodig is om de dienst te leveren door het onderzoeks- en innovatieteam).

Voor onderzoek en innovatie door wetenschappers binnen L’Oréal Group;
Voor het monitoren en verbeteren van onze apps en apparaten;
Voor de statistieken.
Legitiem belang
Om onze producten en diensten continu te verbeteren, zodat ze aan uw behoeften en verwachtingen voldoen en met het oog op onderzoek en innovatie.

Vragen
Informatie verzameld wanneer u vragen stelt (bijv. via onze klantenservice) over onze merken of onze producten en het gebruik daarvan.

Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

Voor- en achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Overige informatie over uzelf die u met ons hebt gedeeld in verband met uw vraag (waaronder bijvoorbeeld gegevens over welzijn en gezondheid).
Om uw vragen te beantwoorden;
Om u, indien nodig, in contact te brengen met de juiste diensten

Toestemming
Om uw vraag te verwerken.

Voor de statistieken.
Legitiem belang
Om meer inzicht te krijgen in de behoeften en verwachtingen van onze klanten en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.

Voor cosmeticabewaking:
Om ongewenste effecten die aan het gebruik van onze producten verbonden zijn, te monitoren en te voorkomen;
Om onderzoek te doen naar een veilig gebruik van onze producten;
Om indien nodig corrigerende maatregelen te nemen en de follow-up ervan te verzorgen.
Wettelijke grondslag
Om te voldoen aan de wettelijke plicht om ongewenste effecten van zijn producten te monitoren.

Sponsoring
Afhankelijk van hoeveel u met ons interageert kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

Voor- en achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres.
Om op verzoek van een ander informatie over onze producten en/of informatie die op een wensenlijstje staat aangevinkt naar iemand te sturen. .
Uitvoering van een overeenkomst
Om het verzoek te verwerken.

En

Legitiem belang
Om met die persoon contact op te nemen op verzoek van een ander.

Geautomatiseerde besluitvorming
Om transacties die via onze websites/apps/apparaten verlopen te beveiligen tegen fraude en verduistering, maken we gebruik van een of meer oplossingen van externe leveranciers. De methode voor fraudedetectie kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op eenvoudige vergelijkingen, associatie, clustering, vermoedens en opsporing van uitschieters door gebruik te maken van intelligent agents, datafusietechnieken en diverse dataminingtechnieken.

Dit fraudedetectieproces kan volledig geautomatiseerd zijn of er kan sprake zijn van menselijk ingrijpen als de uiteindelijke beslissing door een mens wordt genomen. Hoe het ook zij, we nemen alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen om de toegang tot uw gegevens te beperken.

Automatische fraudedetectie kan tot gevolg hebben dat u (i) te maken krijgt met vertraging bij het verwerken van uw bestelling / verzoek terwijl wij bezig zijn met het beoordelen van uw transactie; en (ii) geen of slechts beperkt gebruik kunt maken van een dienst wanneer een risico op fraude wordt vastgesteld. U hebt recht op inzage in de informatie waarop onze beslissing gebaseerd is. Zie hiervoor de paragraaf “Uw rechten en keuzes” hieronder.

Profilering
Wanneer we gepersonaliseerde berichten of content versturen of weergeven, kunnen we gebruikmaken van bepaalde technieken die aangeduid worden als “profilering” (d.w.z. vormen van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke kenmerken van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om kenmerken te analyseren of te voorspellen die te maken hebben met persoonlijke voorkeuren, interesses, economische situatie, gedrag, locatie, gezondheid, betrouwbaarheid of bewegingen van die natuurlijke persoon). Dit betekent dat we in de verschillende scenario’s die in de tabel hierboven staan vermeld, persoonsgegevens over u kunnen verzamelen. We centraliseren deze gegevens en analyseren ze om uw persoonlijke voorkeuren en/of interesses te evalueren en te voorspellen.

Op basis van onze analyses sturen of tonen we berichten en/of content die afgestemd is op uw interesses/behoeften.

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw gegevens voor “profilering”. Zie hiervoor de paragraaf “Uw rechten en keuzes” hieronder.

Wie mag uw persoonsgegevens inzien?
 We kunnen uw persoonsgegevens binnen L’Oréal Group delen om aan onze wettelijke plichten te voldoen, om fraude te voorkomen en/of om onze tools te beveiligen, om onze producten en diensten te verbeteren, of nadat u ons toestemming hebt verleend om dit te doen.

Afhankelijk van het doel waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, en uitsluitend op need-to-know-basis, kunnen entiteiten van L’Oréal Group wereldwijd een aantal van uw persoonsgegevens inzien, waar mogelijk gepseudonimiseerd (d.w.z. dat directe identificatie niet is toegestaan), en voor zover dit nodig is om aangevraagde diensten aan u te leveren.

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd (d.w.z. zonder dat directe identificatie is toegestaan) delen met wetenschappers van L’Oréal Research & Innovation, waaronder met degenen die buiten uw land zijn gevestigd, met het oog op onderzoek en innovatie.

Indien toegestaan kunnen we ook een aantal van uw persoonsgegevens, waaronder de gegevens die via cookies zijn verzameld, uitwisselen tussen onze merken onderling om de informatie die u met ons deelt te harmoniseren en te actualiseren, om statistieken bij te houden op basis van uw kenmerken en om onze berichten op u af te stemmen.

Ga naar de website van L’Oréal group voor meer informatie over L’Oréal Group, zijn merken en locaties.

We kunnen uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met een derde of met bedrijven van L’Oréal Group.

We delen uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden uitsluitend met derden als u hiervoor toestemming geeft. In dat geval worden uw gegevens verwerkt door deze derde, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, en zijn diens voorwaarden en privacyverklaring van toepassing. Lees hun documentatie zorgvuldig door voordat u toestemming geeft om uw gegevens bekend te maken aan deze derde.

Uw persoonsgegevens kunnen ook namens ons worden verwerkt door onze betrouwbare externe leveranciers.

We doen een beroep op betrouwbare derden die namens ons een reeks bedrijfsactiviteiten uitvoeren. We verstrekken aan hen uitsluitend de gegevens die zij nodig hebben om de dienst uit te voeren, en we eisen dat zij uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. We doen er alles aan om te garanderen dat alle derden waarmee we samenwerken uw persoonsgegevens beveiligd houden.

 

We kunnen diensten waarbij verwerking van uw persoonsgegevens nodig is, bijvoorbeeld toevertrouwen aan:
Derden die ons ondersteunen en helpen bij het leveren van digitale en e-commercediensten zoals social listening, store locator, loyaliteitsprogramma’s, identity management, ratings en reviews, CRM, web analytics en zoekmachines, en curation tools voor door gebruikers gegenereerde content;
Bureaus voor reclame, marketing, digitale en sociale media die ons helpen bij het opzetten van reclame, marketing en campagnes, bij het analyseren van de effectiviteit ervan en bij het beheren van uw contactgegevens en vragen;
Derden die een product bij u moeten afleveren zoals post- en bezorgdiensten;
Derden die ons ondersteunen en helpen bij het leveren van IT-diensten zoals platformproviders, hostingdiensten, onderhoud en ondersteuning van onze databases, evenals van onze software en applicaties die gegevens over u kunnen bevatten (bij dit soort diensten kan inzage in uw gegevens soms nodig zijn om de vereiste taken uit te voeren);
Aanbieders van betaaldiensten en kredietinformatiebureaus, om uw kredietscore te beoordelen en uw gegevens te controleren als dit een voorwaarde is om met u een overeenkomst aan te gaan;
Derden die ons ondersteunen bij de klantenservice en cosmeticabewaking.

We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden:
Indien we een onderneming of activa verkopen; we kunnen uw persoonsgegevens in dat geval bekendmaken aan de potentiële koper van deze onderneming of activa. Als L’Oréal of een deel van zijn activa wordt overgenomen door een derde, dan zullen de persoonsgegevens die L’Oréal over zijn klanten bezit met betrekking tot deze activa, een van de over te dragen activa zijn. In voorkomend geval zal de koper die optreedt als de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens verwerken en is zijn privacyverklaring op de verwerking van uw persoonsgegevens van toepassing.
Als we verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om aan een wettelijke plicht te voldoen of om onze gebruiks- of verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden waarmee u hebt ingestemd, toe te passen of af te dwingen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van L’Oréal, onze klanten of werknemers te beschermen.
Als u ons hiertoe toestemming hebt gegeven.
Of als het ons wettelijk is toegestaan om dit te doen.

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze partners:
Indien de dienst waarvoor u zich aanmeldt een co-creatie is van L’Oréal en een partner (bijvoorbeeld een co-branded app). L’Oréal en de partner zullen uw persoonsgegevens in zo’n geval elk voor hun eigen doeleinden verwerken en uw gegevens zullen als volgt worden verwerkt:
Door L’Oréal: in overeenstemming met deze Privacyverklaring;
Door de partner die eveneens optreedt als verwerkingsverantwoordelijke: volgens zijn eigen voorwaarden en in overeenstemming met zijn eigen privacyverklaring.
Indien u ermee hebt ingestemd om marketing- en commerciële berichten van een partner van L’Oréal te ontvangen via een dedicated opt-in (bijvoorbeeld via een app die door L’Oréal is ontwikkeld en aan zijn partners beschikbaar is gesteld). In dat geval worden uw gegevens verwerkt door de partner die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en daarbij handelt volgens zijn eigen voorwaarden en in overeenstemming met zijn eigen privacyverklaring.
We kunnen ondersteunende content publiceren vanuit sociale netwerken. Indien u content van sociale netwerken op onze website/apps raadpleegt, kan een cookie van zo’n sociaal netwerk op uw apparaat worden opgeslagen. We raden u aan het cookiebeleid van deze sociale netwerken te lezen voor meer informatie.
Wanneer we Google-advertentieservices op onze websites / applicaties gebruiken, heeft Google toegang tot uw persoonlijke gegevens en worden deze gebruikt.
Als u meer wilt weten over hoe Google uw persoonlijke gegevens in deze context gebruikt, raadpleegt u het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google die van toepassing zijn op deze services en de gegevensverwerking.
Informatie die Facebook verzamelt en met ons deelt

Alle Facebook-functies en -services die beschikbaar zijn op onze website / app vallen onder het privacybeleid van Facebook, waarin u meer informatie kunt  vinden over uw privacy rechten en Configuratie opties.

 Bij gebruik van onze website / applicatie is het mogelijk om:

U aan te melden met uw Facebook-ID. Als u dit doet, stemt u ermee in om een deel van uw openbare profielinformatie met ons te delen.
De sociale plug-ins van Facebook te gebruiken, zoals het "liken" of "delen" van onze content op het Facebook-platform;
Cookies van deze onze website / applicatie te accepteren (ook aangeduid als "Facebook Pixel") die ons helpen uw activiteiten te begrijpen, waaronder informatie over uw apparaat, hoe u onze diensten gebruikt, de aankopen die u doet en de advertenties die u ziet,  ongeacht of u een Facebook-account hebt of bent aangemeld bij Facebook. 
Wanneer u deze Facebook-functies gebruikt, verzamelen we gegevens die ons helpen om:
Advertenties te tonen die u mogelijk interesseren op Facebook (of op Instagram, Messenger of een andere Facebook-service);
De effectiviteit van onze website / applicatie en onze advertenties te meten en analyseren.
We kunnen ook de persoonlijke informatie gebruiken die u op onze site / applicatie hebt achtergelaten (zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, geslacht en telefoonnummer) om u te identificeren op Facebook. (of Instagram, Messenger of een andere Facebook-service) om zodat we advertenties kunnen tonen die nog relevanter zijn voor u.  Tijdens dit proces, zal Facebook uw persoonlijke informatie niet delen en deze snel verwijderen zodra het matching-proces is voltooid. 

We bieden uw gegevens nooit aan en verkopen deze ook nooit.

Waar slaan we uw persoonsgegevens op?
De gegevens die we van u verzamelen kunnen worden doorgegeven aan, ingezien vanuit en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Ze kunnen ook worden verwerkt door medewerkers die buiten de EER opereren en werk uitvoeren voor ons of voor een van onze serviceproviders.

L’Oréal geeft persoonsgegevens buiten de EER uitsluitend door op een veilige en rechtmatige wijze. Sommige landen hebben geen wetgeving die het gebruik e